Ly Hôn Ai Sẽ Được Nuôi Con Cái?

By admin

Ly hôn là một quá trình không chỉ ảnh hưởng đến hai người li dị mà còn ảnh hưởng đến con cái của họ. Vì vậy, điều quan trọng là ai sẽ được nuôi con sau khi ly hôn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem ai sẽ được nuôi con cái…